• Magyar
  • Serbo-Croatian
  • English

Empty

Ukupno: 0 Ft

Način narudžbe

Način narudžbe:

Ako ste pronašli robu koju želite naručiti odaberite vama potrebnu meru

Kliknite na znak korpe "Nastavljanje narudžbe"

Proverite sadržalj korpe, kliknite na dugme " plaćanje"

Ako želite korigovati sadrżaj, onda posle ispravke kliknite na dugme "plaćanje"

Napišite tačnu adresu za izporuku

Kliknite na dugme" nastavak sa sledećim korakom"

Odaberite način izporuke, kliknite na dugme"nastavak sa sledećim korakom"

Poveritevašu narudžbu i vaše podatke pa za okončanje narudžbe kliknite na dugme: nastavak sa sledećim korakom

Posle poslate narudžbe automatski vam šaljemo e-mail da smo primili vašu narudžbu, u roku od 4 sata. U slučaju da ne dobijete naš e-mail, stupite u kontakt sa nama preko e- mail-a.